MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI ŽZH
+387 39 661 675
+387 39 660 165

uredministra@mzrss-zzh.com
Stjepana Radića 1
88340 Grude

O MINISTARSTVU

DJELOKRUG RADA

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 • zdravstvenu zaštitu pučanstva, ustroj, rad i razvitak zdravstvene djelatnosti,
 • praćenje zdravstvenih potreba pučanstva,
 • osnivanje organizacija zdravstva,
 • zdravstveno osiguranje,
 • uređenje radnih odnosa,
 • zapošljavanje,
 • ostvarivanje prava iz radnih odnosa,
 • zaštitu na radu,
 • mirovinsko-invalidsko osiguranje,
 • socijalnu i dječju skrb,
 • zaštitu civilnih žrtava rata, zaštitu obitelji sa djecom, raseljenih osoba i izbjeglica i drugih poslova iz područja socijalne politike,
 • djelatnost društvenih organizacija i udruga građana iz socijalno-humanitarnog područja,
 • nadzor u ovim područjima,
 • kao i druge poslove za koje je nadležno.

ORGANIZACIJA

SEKTOR ZDRAVSTVA

Sektor zdravstva obavlja upravne i druge stručne poslove, koji se odnose na:

 • zdravstvenu zaštitu pučanstva,
 • ustroj, rad i razvitak zdravstvene djelatnosti,
 • praćenje zdravstvenih potreba pučanstva,
 • osnivanje i organizacija zdravstva,
 • zdravstveno osiguranje,
 • izradu i pripremu nacrta zakona i drugih propisa,
 • vođenje evidencije i statistike,
 • vođenje stručno-operativnih poslova iz ove oblasti,
 • obavljanje i drugih poslova iz djelokruga Sektora koji proizlaze iz zakona, uredbi i drugih propisa.

SEKTOR RADA

Sektor rada obavlja upravne i druge stručne poslove, koji se odnose na:

 • uređenje radnih odnosa,
 • zapošljavanje,
 • ostvarivanje prava iz radnih odnosa,
 • zaštitu na radu,
 • prava iz mirovinsko-invalidskog osiguranja,
 • izradu i pripremu nacrta zakona i drugih propisa za područje Županije,
 • vođenje evidencije i statistike,
 • vođenje stručno-operativnih poslova iz ove oblasti,
 • obavljanje i drugih poslova iz djelokruga Sektora koji proizlaze iz zakona, uredbi i drugih propisa.

SEKTOR SOCIJALNE SKRBI

Sektor socijalne skrbi obavlja upravne i druge stručne poslove, koji se odnose na:

 • socijalnu i dječju zaštitu,
 • zaštitu civilnih žrtava rata,
 • zaštitu obitelji i drugih poslova iz područja socijalne politike,
 • djelatnost društvenih organizacija i udruga građana iz socijalno-humanitarnog područja,
 • izradu i pripremu nacrta zakona i drugih propisa iz djelokruga ovog Sektora,
 • vođenje evidencija i statistika,
 • vođenje stručno-operativnih poslova iz ove oblasti,
 • obavljanje i drugih poslova iz djelokruga Sektora koji proizlaze iz zakona, uredbi i drugih propisa.

MINISTAR

Tomislav Pejić

Image
....
logo6.png
Stjepana Radića 1
88340 Grude

Tel.: +387 39 661 675
Fax: +387 39 661 676
Email: uredministra@mzrss-zzh.com
© Copyright 2024 Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH

Search